Lelki egészség


A lelki egészség összetevői, jellemzői

A lelkileg egészséges személyre hatékony valóságészlelés jellemző. Önállóan tud tájékozódni a világban, és a helyzetek valóságnak megfelelő észlelése és értelmezése jellemző rá. Helyesen értelmezi mások mondandóját és cselekedeteit, és saját képességeit is reálisan ítéli meg. A nehézségekkel hatékonyan meg tud küzdeni. 

A lelkileg egészséges személy a fentieken túl, viselkedését akaratlagosan tudja szabályozni. Tud uralkodni önmagán, indulatait képes kezelni. Alkalmazkodni tud a kor társadalmi, közösségi szerepelvárásaihoz, a szabályokat, törvényeket betartja. 

Továbbá képes érzelemteli kapcsolatok kialakítására. Fogékony mások érzéseire, közelségére, intimitásra. Felelősséget vállal önmagáért és másokért. A felmerülő konfliktusokat képes rendezni. Tud segítséget kérni és elfogadni szükség esetén, és készen áll mások megsegítésére.

A lelki egészség fontos összetevő a megfelelő önértékelés és önelfogadás. A lelkileg egészséges személy tisztában saját jó tulajdonságaival. Jól érzi magát társaságban. 

Alkotóképesség jellemzi. Törekszik képességei kibontakozására, törekszik az önmegvalósításra. Újabb és újabb célok kitűzése jellemző.

A lelkileg egészséges személy képes az élet örömeinek átélésére. Ha nincs zavaró tényező, alaphangulata nyugodt, derűs. A különböző élethelyzetekre természetes érzésekkel reagál.

Valljuk be, miután ezeket végigolvassuk, mindannyiunkban megfogalmazódik az, hogy milyen sokszor kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor nagyon nehéz ezeket megvalósítani, kivitelezni. Vagyis azt mondhatjuk, hogy rohanó világunkban a mindennapok során nehéz feladat lelki egészségünk megőrzése.

Épp ezért volt fontos számomra egy olyan életmód program kidolgozása, mely olyan gyakorlatokból áll, amelyek képesek segítséget nyújtani lelki egészségünk megőrzésében!

Forrás:

Atkinson, Hilgard (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.