Amit az egészségről, és egészségtudatosságról tudni érdemes

2018.01.01

Mivel az Örömteli élet elképzelhetetlen egészség nélkül, azonban vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy a magyar lakosság jelentős részéről még mindig nem mondható el az, hogy egészségtudatos magatartás jellemzi.

,,Szabadságunk és egészségünk észrevétlen táplálói életünknek. Fel sem tűnik, hogy nélkülük semminek nem lenne értelme. Mégis olyan természetességgel kezeljük őket, mintha születésünk pillanatában valaki ígéretet tett volna, hogy boldogságban, egészségben fogunk élni. Halálunkig." (Czipper Ágota)

Hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent, ami jó az életünkben, természetesnek veszünk. Sokan így vannak az egészségükkel is. És mivel birtokában vagyunk, sokan nem is igyekeznek tenni az egészség megőrzése érdekében, majd már csak akkor, ha diszkomfortérzések jelentkeznek, különböző tünetek, fájdalmak. Amikor már baj van. Pedig, nem kell nagy dolgoknak történnie ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. A testi- lelki egyensúly könnyen felborulhat, mely betegségek kialakulásához vezethet.

Egészségünket számos tényező befolyásolja, ezeket 3 csoportba soroljuk:

1. Az egyéni tulajdonságai

 • Genetikai adottságok (mint például öröklött betegségek
 • Demográfiai jellemzők
 • Fiziológiai tulajdonságok (immunrendszer, hormonrendszer, testsúly, magasság, stb.) 
 • Lelki tulajdonságok (stressztűrés, problémákkal való megküzdés, élettel való elégedettség) 
 • Értékrend (egyéni felelősség, közösségi szemlélet, interdiszciplinaritás, civil szervezetek, szubszidiaritás, egyéni és közösségi öntevékenység és a helyi kezdeményezések integrációja 
 • Életmód, szokások (táplálkozás, testmozgás, addikciók, stb.)
 • Tájékozottság, informáltság (egészségműveltség)
 • Kockázatészlelés (bizonyos betegség bekövetkezésének észlelt valószínűsége)
 • Anyagi helyzet

2. A szűkebb környezet jellemzői

 • Lakó- és munkahely minősége/állapota, környezetének tisztasága
 • Család, barátok hatása, példája
 • Háziorvos szakmai hozzáértése, hozzáállása 

3. Tágabb környezeti jellemzők

 • Kulturális környezet
 • Gazdasági környezet
 • Politikai környezet 
 • Fizikai környezet állapota 
 • Egészségügyi ellátórendszer fejlettsége 

(Dudás,2015, 2.)

,,2013-ban a Szinapszis Kft 325 orvost (66% háziorvos, 34% szakorvos) kérdezett meg online kérdőíves módszerrel arról, hogyan látják a magyar orvosok a páciensek egészség- és betegségtudatosságát, továbbá milyen irányú változásokat érzékelnek az elmúlt öt év vonatkozásában ezen a területen. A kutatás eredményei alapján az alábbi kijelentések tehetők a magyar fogyasztók egészségtudatosságával kapcsolatosan (Szinapszis, 2013a): - Az orvosok szerint még mindig nem nevezhető egészségtudatosnak a magyar beteg, ugyanakkor 60%-uk szerint az elmúlt években egyértelműen kedvező irányú változás látszik bekövetkezni az egészséghez való viszonyulás tekintetében. - Míg az anyagi biztonságot a magyar lakosság esetében 5-ös skálán átlagosan 4,4-es fontosságúra ítélték az orvosok, addig vélekedésük szerint az egészséges életmód mindössze 3,1-es fontosságú számukra. Ugyanakkor az elmúlt évek vonatkozásában egyértelműen javuló tendenciát érzékelnek, vagyis az emberek számára egészségük egyre fontosabbnak tűnik. - A betegek betegségekkel, tünetekkel, terápiákkal, gyógyszerekkel, életmóddal és prevencióval kapcsolatos jelenlegi edukáltságát, tájékozottságát illetően meglehetősen kritikusan nyilatkoztak az orvosok, azt minden esetben csak közepes szintűre értékelték. - Az egészséget veszélyeztető tényezőket, tevékenységeket tekintve, az orvosok elég szomorú képet festettek pácienseikről: o 47%-uk stresszes életet él o 39%-uknak van valamilyen káros szenvedélye (dohányzás, alkohol, kávé, drog) o 38%-uk pedig elhízott - Az egészséget védő, prevenciós célú tevékenységek esetében sem barátságos a kép; az orvosok meglátása szerint betegeik: o 34%-a jár szűrővizsgálatokra o 27%-át egyáltalán nem érdekli a prevenció, csak a mának él o 25%-a fogyaszt vitaminokat, étrend kiegészítőket 13 o 22%-a kerüli az egészségtelen ételek, italok fogyasztását." (Dudás, 2015, 12.-13.)

A vizsgálati eredményekben olvashatunk arról, hogy a magyar népesség még mindig nem nevezhető egészségtudatosnak, bár már megfigyelhetőek pozitív változások.

De mit is jelent az egészségtudatosság?

Fodor szerint ,,Az egészségmagatartás mindazoknak a viselkedési formáknak, illetve szokásoknak, készségeknek, ugyanakkor tudáselemeknek, vallott értékeknek, attitűdöknek és meggyőződéseknek az összessége, amely alapvetően az egyén egészségi állapotának fenntartásában, megóvásában és megerősítésében, implicite a betegségek kialakulásának megelőzésében vagy a már létrejött betegségekből való kigyógyulásban játszik elsőrendű szerepet". (Fodor, 2013, 14.-22.)

Egészségtudatos magatartás összetevői

Nyilvánvalónak tekinthető, hogy az egyénnek gyakorlatilag minden tevékenysége valamiképpen hatással van egészségi állapotára, jobbító vagy pedig károsító módon. Egyes viselkedési formák azonban kivételesen fontos szerepet játszanak, és ebből fakadóan ezeket az egyén rendszerint kifejezetten egészségének érdekében, egészségét támogatandó, betegségeket elkerülendő, megelőzendő végzi. (Dudás, 2015, 5.)


 Az egészségmagatartásnak nyolc fő alkotóelemét tudjuk elkülöníteni egymástól:

 • Tudatos táplálkozás 
 • Személyi higiéné 
 • Rendszeres egészségügyi önellenőrzés
 • Szerrel való visszaélés elkerülése
 • Kiegyensúlyozott lelki élet 
 • Pihenés higiéniája
 • Szűrővizsgálatok igénybevétele 
 • Fizikai aktivitás (Dudás, 2015, 5.)

Mindezek alapján az egészségtudatos magatartás motivációi az alábbiak szerint összegezhetők: 

 • Hosszú, lehetőleg minél nagyobb arányban egészségben eltöltött élet vágya
 •  Félelem bizonyos betegségek megjelenésétől
 •  Energikusság fenntartása, magas szintű teljesítmény a munkában és magánéletben egyaránt
 •  Jobb munkaerőpiaci pozíció, munkaképesség megőrzése, javítása
 •  Fittség, fiatalosabb külső és belső, fiatalos életmód
 •  Meglévő betegség, allergia, intolerancia gyógyítása,  ahhoz való alkalmazkodás
 • Divathatás, "trendiség" (Dudás, 2015, 10.)

A fentiek alapján azt gondolom elmondhatjuk, hogy az egészségünk, mely az egyik legdrágább kincsünk, számos tényezőtől függ. Ezek között vannak, melyek tőlünk függetlenek, de azt is fontos látnunk, hogy vannak olyan tényezők is, melyek nem függetlenek tőlünk. Ha végiggondoljuk, megállapíthatjuk, hogy egészségtudatosságra törekedve, mi magunk is nagyon sokat tudnánk tenni egészségünk megőrzése, meglévő betegségeink szinten tartása, és újabb betegségek kialakulásának megelőzése érdekében. 

Értékeljük egészségünket, vigyázzunk rá, és tegyünk érte mindennap! :)

Felhasznált irodalom:

Dudás K. (2015): Az egészségtudatos vásárlói magatartás jellemzői - szakirodalmi összefoglalás, Pécsi Tudományegyetem, 2015. https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/dudas_az_egeszsegtudatos_vasarloi_magatartas_jellemzoi_2015.pdf

Fodor L. (2013): Az egészségmagatartás pszichopedagógiai megközelítése, Magiszter, 2013. ősz, 14-22. o. https://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2013/osz/3.pdf