Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd! ...

2017.10.29

,, Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd! Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált, kőszikla hűs vizet ontott, s a völgyben manna várt, bárhogy is tombolt az orkán, Ő hű karjába zárt. " (Baptista énekeskönyv 296. ének)

A mai nap az emlékezésé. Ahogy a nap folyamán érkeztek a születésnapi jókívánságok, a múlt egy újabb és újabb emléke elevenedett fel bennem. Mélységek és magasságok rajzolódtak ki emlékeimben. Lelki szemeimmel újra magam körül láttam mindazokat, akiket segítségül rendelt mellém a "Sors". Újra láttam aggódó tekinteteiket, magam előtt láttam erőt sugárzó kézfogásukat, biztató mosolyukat. Újra magam előtt láttam, ahogy velem együtt sírtak, és azt is, ahogy velem együtt örültek. Ahogy visszatekintettem utamra, és újra végigjártam gondolatban, hálával a szívemben állapítottam újra meg azt, hogy az isteni gondviselés VÉGIGkísérte utamat. Isten mindvégig gondosan elkészítette a találkozásokat, ezáltal gondoskodott arról, hogy életem minden próbatétele során legyen mellettem valaki, aki támogat, biztat, és terelget utamon. Kézről kézre adott. Volt, akinek néhány hónapig volt dolga az életemben, volt, akinek évekig. És van, akinek a mai napig van. Életem főszereplői mind más és más talentumokkal megáldott emberek voltak. Az évek során mindannyiukból belém ivódott egy kicsi, így lettem az, aki vagyok. Amikor a hétköznapok során dicséretet kapok, először is azt gondolom, hogy a dicsőség Istené, majd hálával gondolok azokra az emberekre, akik időt, türelmet, energiát nem sajnálva vezettek, tanítottak, óvtak, és velem együtt harcoltak.   

A sok jót, amit értem tettek összefoglalni szinte lehetetlen, de az emlékek mindig megmaradnak! Nagyon várom azt a napot, amikor újra és egyszerre találkozhatok mindannyiukkal, és együtt emlékezhetünk vissza az útra. 

Hálás vagyok Istennek gondviseléséért! Hálás vagyok azért, hogy megtartott, és elhívott! Hálás vagyok a felismerésért, hogy emberpróbáló éveimnek, szenvedéseimnek célja volt! Hálás vagyok azért, hogy felismerve életem célját, és feladatát, minden egyes nap tehetek érte! Hálás vagyok azért, hogy új utakon indulhattam el a közelmúltban, és elmondhatom, hogy megtaláltam önmagam, az utam, és ,,bármilyen sok volt a próba, mind javamra vált."

Ezúton is köszönöm azt a rengeteg üzenetet, amit születésnapom alkalmából Tőletek kaptam! Hálás vagyok minden egyes üzenetért, kedves szóért! Öröm volt szembesülni azzal, milyen sok kedves, figyelmes ember van a környezetemben... Szerencsés vagyok! 

Mindent köszönök Nektek! 

További szép estét kívánok!