Bizonyságtételeim

,, Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd! Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált, kőszikla hűs vizet ontott, s a völgyben manna várt, bárhogy is tombolt az orkán, Ő hű karjába zárt. " (Baptista énekeskönyv 296. ének)